ulcerated

ulcerated teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulcerated ülserli

ulcerated terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ulcerated lesions ülserli lezyonlar
ulcerated skin ülserli cilt
ulcerated area ülserli bölge