ulcer

ulcer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulcer ülser

ulcer terimi için benzer kelimeler ve anlamları

anastomotic ulcer anastomoz ülseri
chiclero's ulcer chiclero & # x27; s ülseri
chronic ulcer kronik ülser
cold ulcer soğuk ülser
curling's ulcer kıvrılma & # x27; s ülseri
decubitus ulcer dekübit ülser
dendritic corneal ulcer dendritik kornea ülseri
duodenal ulcer oniki parmak bağırsağı ülseri
hard ulcer sert ülser
hunner's ulcer hunner ülseri
peptic ulcer ülser
perforated ulcer delikli ülser
pressure ulcer basınç ülseri
rodent ulcer kemirici ülser
soft ulcer yumuşak ülser
stercoral ulcer stercoral ülser
steroid ulcer steroid ülseri
stomal ulcer mide ülseri
trophic ulcer trofik ülser
undermining ulcer balın ülseri
varicose ulcer varikoz ülseri
venereal ulcer zührevi ülser
gastric ulcer mide ülseri
gravitational ulcer yerçekimi ülseri
peptic ulcer disease peptik ülser hastalığı
stomach ulcer mide ülseri
mouth ulcer ağız ülseri
skin ulcer cilt ülseri
corneal ulcer kornea ülseri
diabetic foot ulcer diyabetik ayak ülseri
foot ulcer ayak ülseri
ulcer disease ülser hastalığı
bleeding ulcer ülser kanaması
diabetic ulcer diyabetik ülser
ulcer healing ülser şifa
ulcer-gastric duodenal ülser-mide duodenal
ulcer-like ülser benzeri
ulcer prevention ülser önleme
european pressure ulcer advisory panel avrupa baskı ülseri danışma paneli
arterial leg ulcer arteriyel bacak ülseri
pressure ulcer prevention basınç ülseri önleme
esophageal ulcer özefagus ülseri
national pressure ulcer advisory panel ulusal baskı ülseri danışma paneli
arterial ulcer arteriyel ülser
stress ulcer stres ülseri
gastrointestinal ulcer gastrointestinal ülser
non-ulcer dyspepsia ülser olmayan dispepsi
sore ulcer boğaz ülseri
buruli ulcer buruli ülseri
shallow ulcer sığ ülser