ulbricht

ulbricht teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulbricht ulbricht