ulama

ulama teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulama ulema

ulama terimi için benzer kelimeler ve anlamları

indonesia council of ulama endonezya ulema konseyi