ul

ul teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ul ul