ukiah

ukiah teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ukiah ukiah