uke

uke teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
uke uke