ukase

ukase teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ukase emir