uk overseas territory

uk overseas territory teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
uk overseas territory ingiltere denizaşırı toprağı

uk overseas territory terimi için benzer kelimeler ve anlamları

united kingdom overseas territory birleşik krallık yurtdışı toprakları
overseas territory denizaşırı bölge
british overseas territory ingiliz denizaşırı toprağı
french overseas territory fransız denizaşırı toprağı
british overseas territory of gibraltar cebelitarık ingiliz denizaşırı toprağı
british overseas territory of bermuda bermuda ingiliz denizaşırı toprağı
overseas country territory denizaşırı ülke toprakları
overseas country and territory denizaşırı ülke ve bölge
territory-by territory basis bölge bazında bölge bazında
overseas denizaşırı
overseas telegram denizaşırı telgraf
overseas market yurtdışı pazar
overseas territories denizaşırı bölgeler
from overseas denizaşırı ülkelerden
go overseas denizaşırı git
overseas development institute yurtdışı kalkınma enstitüsü
overseas private investment corporation denizaşırı özel yatırım şirketi
overseas trade denizaşırı ticaret
overseas students denizaşırı öğrenciler
overseas company yurtdışı şirket
overseas sales deniz aşırı satışlar
overseas development assistance yurtdışı kalkınma yardımı
overseas aid yurtdışı yardım
overseas business yurtdışı iş
overseas operations yurtdışı operasyonları
overseas office yurtdışı ofis
overseas department yurtdışı departmanı
overseas development yurtdışı gelişme
overseas companies denizaşırı şirketler
overseas travel yurtdışı seyahat
overseas subsidiaries yurtdışı iştirakleri
travel overseas deniz aşırı seyahat
overseas posting yurtdışı kayıt
british overseas territories ingiliz denizaşırı bölgeleri
overseas development aid yurtdışı kalkınma yardımı
overseas investment yurtdışı yatırım
overseas partners yurtdışı ortaklar
overseas countries denizaşırı ülkeler
overseas expansion yurtdışı genişleme
overseas branches yurtdışı şubesi
overseas chinese denizaşırı çin
overseas direct investment yurtdışı doğrudan yatırım
overseas assignment yurtdışı görevlendirme
overseas agent yurtdışı acentası
overseas customers yurtdışı müşteriler
overseas vessel denizaşırı gemi
overseas experience denizaşırı tecrübe
overseas trip denizaşırı yolculuk
overseas tax denizaşırı vergi
overseas marketing yurtdışı pazarlama