uk

uk teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
uk uk