ujung pandang

ujung pandang teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ujung pandang ujung pandang