uit

uit teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
uit uit