uinta mountains

uinta mountains teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
uinta mountains uinta dağları