uhthoff sign

uhthoff sign teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
uhthoff sign işaret işareti