uhlan

uhlan teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı