uh-oh

uh-oh teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
uh-oh a aa