uh

uh teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
uh ah