ugric

ugric teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ugric ugric

ugric terimi için benzer kelimeler ve anlamları

finno-ugric fin-ugor
finno-ugric language yüzgeçli dil