ugly

ugly teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ugly çirkin