uglier

uglier teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
uglier çirkin

uglier terimi için benzer kelimeler ve anlamları

uglier than daha çirkin
even uglier hatta çirkin