ugli

ugli teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ugli ugli

ugli terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ugli fruit ugli meyvesi