ugh

ugh teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ugh öf