x-check

x-check teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-check x-onay

x-check terimi için benzer kelimeler ve anlamları

check in check out giriş kontrol et
check in and check out check-in ve check-out
check out and check in kontrol et ve kontrol et
check in or check out check-in veya check-out
check-ins and check-outs check-in ve check-out'lar
check in y check out giriş y giriş kontrol
check-in and check-out procedures giriş ve çıkış prosedürleri
check-in and check-out days giriş ve çıkış günleri
check-in and check-out processes giriş ve çıkış işlemleri
check in check out system giriş kontrol sistemi
assistance for check-in and check-out giriş ve çıkış için yardım
back-check geri kontrol
bank check banka çeki
banker's check bankacının çeki
bed check yatak kontrolü
bench check tezgah kontrolü
blank check açık çek
board check tahta kontrolü
body check vücut kontrolü
broken-check kırık-onay
canceled check iptal edilmiş çek
cashier's check kasiyer & # x27; s
certified check sertifikalı çek
check kontrol
check bit kontrol biti
check card kartı kontrol et
check digit rakamları kontrol etmek
check in giriş
check into içine çek
check ligament of eyeball göz küresinin ligamentini kontrol edin
check line kontrol çizgisi
check list kontrol listesi
check mark onay işareti
check off kontrol etmek
check on kontrol et
check out çıkış yapmak
check over kontrol et
check protector koruyucu kontrol
check rail çek ray
check up kontrol etmek
check valve çek valf
check-in giriş
check-over check-over
claim check talep kontrolü
counter check sayaç kontrolü
cross-check çapraz kontrol
discovered check keşfedilen kontrol
dog's-tooth check köpek ve diş kontrolü
door check kapı kontrolü
double-check çifte kontrol etmek