x-docked

x-docked teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-docked x-yerleştirildi