l don t understand

l don t understand teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l don t understand anlamıyorum

l don t understand terimi için benzer kelimeler ve anlamları

don't sign anything you don't understand anlamadığınız hiçbir şeyi imzalamayın
i understand, i understand anlıyorum anlıyorum
i don't understand anlamadım
sorry i don't understand üzgünüm anlamadım
i don't understand spanish ispanyolca anlamıyorum
don't understand anlamadım
you don't understand anlamıyorsun
i don't understand anything bir şey anlamıyorum
i don't understand why nedenini anlamıyorum
i don't quite understand tam olarak anlamıyorum
i don't really understand gerçekten anlamıyorum
what i don't understand ne anlamadım
they don't understand anlamıyorlar
i don't understand a word bir kelime anlamıyorum
don't quite understand tam olarak anlamadım
i don't understand the ask soruyu anlamıyorum
really don't understand gerçekten anlamıyorum
i don't understand that bunu anlamadım
i don't understand english ingilizce anlamıyorum
i'm sorry i don't understand üzgünüm bilmiyorum
i don't understand a thing bir şey anlamıyorum
i don't understand at all hiç anlamıyorum
i don understand anlamadım
don't really understand gerçekten anlama
i don't understand him onu anlamıyorum
don't understand a word bir kelimeyi anlama
if you don't understand something bir şey anlamadıysanız
still don't understand hala anlamadım
we don't understand anlamadık
i just don't understand sadece anlamıyorum
but i don't understand ancak anlamadım
i don't understand french fransızca anlamıyorum
we don't fully understand tam olarak anlamadık
people don't understand insanlar anlamıyor
i don not understand anlamıyorum
they just don't understand onlar sadece anlamıyor
don't completely understand tamamen anlamadım
if you don't understand ask me anlamadıysan, sor bana
don't understand spanish ispanyolca anlamıyorum
don't understand how nasıl olduğunu anlama
don't understand anything. hiçbir şey anlamıyorum.
if don't understand eğer anlamadıysanız
i don't understand what happens ne olduğunu anlamıyorum
because don't understand çünkü anlamadım
you don't seem to understand anlamış görünmüyorsunuz
when you don't understand anlamadığınızda
i don't understand exactly tam olarak anlamıyorum
i don't understand u sister seni anlamıyorum kardeşim
so i don't understand why bu yüzden nedenini anlamıyorum
which i don't understand hangisini anlamadım