i ache my

i ache my teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı