m-bus master

m-bus master teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı