x rays were done

x rays were done teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı