a (excellent)

a (excellent) teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a (excellent) bir (mükemmel)

a (excellent) terimi için benzer kelimeler ve anlamları

excellent mükemmel
excellent performance mükemmel performans
excellent communication skills mükemmel iletişim becerileri
excellent value mükemmel değer
excellent value for money para için mükemmel değer
excellent fit mükemmel uyum
excellent customer service mükemmel müşteri hizmeti
excellent work harika iş
excellent majesty mükemmel majesteleri
excellent service mükemmel servis
excellent news mükemmel haberler
excellent knowledge mükemmel bilgi
excellent skills mükemmel yetenekler
excellent command harika komut
excellent interpersonal skills mükemmel kişilerarası becerileri
most excellent en mükemmel
excellent record mükemmel kayıt
excellent addition mükemmel ek
excellent results mükemmel sonuçlar
excellent science mükemmel bilim
excellent care mükemmel bakım
excellent quality mükemmel kalite
excellent progress mükemmel ilerleme
excellent choice mükemmel seçim
excellent track record mükemmel parça kaydı
excellent facilities mükemmel imkanlar
consistently excellent sürekli mükemmel
excellent feedback mükemmel geri bildirim
excellent opportunity mükemmel fırsat
excellent condition mükemmel durum
excellent handling mükemmel yol tutuşu
excellent writing skills mükemmel yazma becerileri
excellent job mükemmel iş
excellent grades mükemmel notlar
excellent food mükemmel yemek
excellent way mükemmel yol
excellent durability mükemmel dayanıklılık
an excellent choice mükemmel bir seçim
excellent reliability mükemmel güvenilirlik
excellent arrangements mükemmel düzenlemeler
excellent understanding mükemmel anlayış
excellent, good, fair, poor mükemmel, iyi, adil, fakir
excellent match mükemmel eşleşme
excellent money mükemmel para
excellent experience mükemmel deneyim
excellent attendance mükemmel katılım
take excellent care çok iyi bak
excellent qualifications mükemmel nitelikler
excellent adhesion mükemmel yapışma
do an excellent job mükemmel bir iş yap