l have a shower

l have a shower teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l have a shower duş aldım

l have a shower terimi için benzer kelimeler ve anlamları

have a shower duş almak
i have a shower duş aldım
i have taken a shower duş aldım
i have to take a shower duş almalıyım
have a shower,not a bath duş al, banyo yap
have a quick shower hızlıca duş al
have a bath or a shower banyo yapmak veya duş almak
have to take a shower duş almak zorunda
have a shower before daha önce duş al
i prefer to have a shower duş almayı tercih ederim
a have a shower duş al
i had have having a shower duş aldım
have a shower instead duş almak
air shower hava duşu
auger shower burgu duş
cold shower soğuk duş
meteor shower meteor yağmuru
rain shower yağmur banyosu
shower duş
shower stall duşa kabin
shower tea duş çayı
golden shower altın duş
baby shower bebek duşü
take a shower duş almak
shower head duş başlığı
shower gel duş jeli
bridal shower gelin duş
shower room duş
bath and shower gel banyo ve duş jeli
walk-in shower duşta yürü
shower tray duş teknesi
shower cap duş başlığı
shower time duş zamanı
safety shower güvenlik duşu
i take a shower banyo yapayacağım
shower cream duş krem
power shower güç duşu
taking a shower duş almak
a shower duş
shower enclosure duş kabini
shower curtain duş perdesi
shower pan duş teknesi
roll-in shower duş başlığı
steam shower buhar banyosu
shower hose duş hortumu
wedding shower kına gecesi
shower chair duş sandalyesi
shower screen banyo ekranı
hand shower el duşu
shower proof duş geçirmez