g-20 finance ministers

g-20 finance ministers teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-20 finance ministers g-20 maliye bakanları

g-20 finance ministers terimi için benzer kelimeler ve anlamları

group of twenty finance ministers and central bank governors yirmi maliye bakanları grubu ve merkez bankası valileri
european finance ministers avrupa maliye bakanları
eurozone finance ministers avro bölgesi maliye bakanları
ministers of finance maliye bakanları
european union finance ministers avrupa birliği maliye bakanları
28 economics and finance ministers 28 ekonomi ve maliye bakanı
economic finance ministers ekonomik maliye bakanları
ministers for finance maliye bakanları
national finance ministers ulusal maliye bakanları
finance for non-finance finans dışı finansman
finance charges in respect of finance leases finansal kiralama açısından finansman masrafları
council of ministers bakanlar kurulu
committee of ministers bakanlar kurulu
cabinet of ministers bakanlar kurulu
line ministers hat bakanları
scottish ministers iskoç bakanları
ministers of state devlet bakanları
eu council of ministers ab bakanlar kurulu
women ministers kadın bakanlar
nordic council of ministers nordic bakanlar konseyi
ministers and officials bakanlar ve yetkililer
fellow ministers bakanlar
european council of ministers avrupa bakanlar konseyi
ministers of the crown taç bakanları
foreign ministers meeting dışişleri bakanları toplantısı
the ministers welcomed bakanlar memnuniyetle karşıladı
council of europe committee of ministers avrupa bakanlar kurulu konseyi
he ministers o bakanlar
ministers without portfolio portföysüz bakanlar
ministers and ambassadors bakanlar ve elçiler
serving ministers hizmet bakanları
standing conference of the ministers of education eğitim bakanları konferansı
asean foreign ministers meeting asean dışişleri bakanları toplantısı
ministers of foreign affairs dışişleri bakanları
welsh ministers galli bakanları
asean foreign ministers asya dışişleri bakanları
ministers concerned ilgili bakan
spanish council of ministers ispanyol bakanlar konseyi
ministers of the council of europe avrupa konseyi bakanları
able ministers mümkün bakanlar
ministries and ministers bakanlıklar ve bakanlar
oecd ministers oecd bakanları
agricultural ministers tarım bakanları
ministers' meeting bakanlar & # 039; toplantı
meeting of the ministers deputies bakanlar milletvekilleri toplantısı
service ministers hizmet bakanları
forums of ministers bakanlar forumları
board of ministers bakanlar kurulu
decree of the council of ministers bakanlar kurulu kararı
visiting ministers ziyaret bakanları