c shift

c shift teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c shift c kayması

c shift terimi için benzer kelimeler ve anlamları

shift after shift vardiya sonrası vardiya
antigenic shift antijenik kayma
back shift geri vites
blue shift maviye kayma
chloride shift klorür kayması
consonant shift ünsüz değişimi
cyclic shift döngüsel kayma
day shift gündüz vardiyası
dog shift köpek kayması
doppler shift doppler kayması
einstein shift einstein kayması
first consonant shift ilk ünsüz değişimi
function shift fonksiyon kayması
functional shift fonksiyonel kayma
jump-shift sıçrama kaydırma
lamb shift kuzu kayması
loan-shift kredi vardiyası
lobster shift ıstakoz kayması
luteoplacental shift luteoplasental değişim
night shift gece vardiyası
paradigm shift paradigma kayması
phase shift keying faz kaydırma anahtarlama
purkinje shift purkinje kayması
red shift kırmızı kayma
second consonant shift ikinci ünsüz değişimi
shift vardiya
shift bid vardiya teklifi
shift for oneself kendine kayması
shift key shift tuşu
shift lever vites kolu
shift lock vites kilidi
shift to left sola kaydır
shift to right sağa kaydır
sound shift ses kayması
split shift bölünmüş vardiya
stick shift manuel vites
swing shift otomatik vites
graveyard shift gece vardiyası
great vowel shift büyük ünlü kayması
shift work vardiyalı çalışma
shift away kaçıp gitmek
gear shift vites değiştirme
shift leader vardiya lideri
shift gears vites
power shift güç kayması
time shift vardiya
shift from kaymak
shift towards yönüne geçmek
shift manager vardiya müdürü
shift away from uzaklaşmak