c stock

c stock teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c stock c stok

c stock terimi için benzer kelimeler ve anlamları

stock or stock options stok veya stok seçenekleri
common stock preferred stock adi hisse senedi tercih edilen hisse senedi
opening stock and closing stock stok açma ve stok kapatma
stock-for-stock transaction hisse senedi için hisse senedi işlemi
stock transfer using stock transport order stok nakli siparişi kullanarak stok nakli
in a stock-for-stock transaction. hisse senedi alım satım işleminde.
stock for stock merger birleşme için stok
alpha stock alfa stoğu
american stock exchange amerikan borsa
beta stock beta stoğu
blue chip stock mavi çip stok
buffer stock tampon stok
bump stock kütük
capital stock sermaye stoğu
certificate of stock stok sertifikası
common stock hisse senedi
convertible preferred stock dönüştürülebilir tercihli hisse senedi
crash of 1929, stock market 1929 kazası, borsa
dead stock ölü stok
delta stock delta stok
dry stock kuru stok
equity stock hisse senedi
evening stock akşam yemeği
fat stock yağ stoğu
financial times stock exchange 100 index finansal zamanlar borsa 100 endeksi
financial times stock exchange eurotrack 100 index finansal zamanlar borsa eurotrack 100 endeksi
floating stock yüzen hisse senedi
in stock stokta var
joint stock anonim hisse senedi
joint-stock company anonim şirket
laughing stock maskara olmak
laughing-stock maskara olmak
letter stock mektubu stok
linguistic stock dilsel stok
lock, stock, and barrel kilit, stok ve namlu
new york stock exchange new york borsası
nikkei stock average nikkei hisse senedi ortalaması
open stock açık stok
ordinary stock sıradan hisse senedi
out of stock stoklar tükendi
penny stock kuruş stok
phantom stock hayalet hisse senedi
preference stock tercihli hisse senedi
preferred stock tercih edilen stok
recovery stock kurtarma stoğu
restricted stock sınırlı stok
rolling stock vagon
stock stok
stock and station agent stok ve istasyon acentesi
stock book envanter defteri