tactician

tactician teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tactician tabiyeci

tactician terimi için benzer kelimeler ve anlamları

master tactician usta taktikçi