tactically

tactically teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı