tactfully

tactfully teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tactfully şerbet vermek

tactfully terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tactfully ask ustaca sor