taconic mountains

taconic mountains teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
taconic mountains taconic dağları