tacloban

tacloban teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tacloban tacloban

tacloban terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tacloban city tacloban city