tackle

tackle teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tackle ele almak

tackle terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tackle-to-tackle principle ele alma prensibi
tackle-to-tackle period ele alma süresi
block and tackle palanga takımı
cat tackle kedi mücadele
double tackle çift mücadele
fish tackle balık takımı
fishing tackle olta takımı
flying tackle uçan takım
luff tackle orsa palangası
shoestring tackle palavra takımı
touch-tackle dokunmatik mücadele
ground tackle zemin mücadele
gun tackle silah takımı
lifting tackle kaldırma takımı
tackle a problem bir sorunu çözmek
tackle the problem problemle uğraşmak
tackle with ile mücadele
tackle box takım çantası
tackle the issue konuyla mücadele
tackle challenges zorluklarla mücadele
tackle crime suçla mücadele
tackle climate change iklim değişikliği ile mücadele
tackle head on başa çıkmak
tackle poverty yoksullukla mücadele
hoisting tackle kaldırma takımı
tackle football futbol takımı
tackle an issue bir sorunla baş etmek
tackle block takım bloğu
defensive tackle savunma takımı
tackle pollution kirlilikle mücadele
slide tackle slayt takımı
tackle this problem bu problemi çöz
tackle unemployment işsizlikle mücadele
tackle a challenge mücadele etmek
tackle this issue bu meseleyi ele almak
tackle shop mücadele dükkanı
football tackle futbol takımı
how to tackle mücadele nasıl
make a tackle mücadele etmek
tackle an opponent rakiple mücadele etmek
tackle the crisis krizle mücadele
tackle corruption yolsuzlukla mücadele
ship's tackle gemi mücadele
tackle this bununla mücadele
help tackle mücadele konusunda yardım
tackle obstacles engelleri aşmak
a tackle bir mücadele
terminal tackle terminal takımı
light tackle hafif mücadele
tackle barriers engelleri aşmak