tacked

tacked teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı