taciturnity

taciturnity teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
taciturnity suskunluk