tachyphylaxis

tachyphylaxis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tachyphylaxis taşiflaksi