tachyon

tachyon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tachyon takiyon

tachyon terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tachyon energy takyon enerjisi