tachymeter

tachymeter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tachymeter takimetre

tachymeter terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tachymeter scale takometre ölçeği