tachygraphy

tachygraphy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tachygraphy tachygraphy