tachycardiac

tachycardiac teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tachycardiac tachycardiac