tachycardia

tachycardia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tachycardia taşikardi