tachy-

tachy- teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tachy- tachy-

tachy- terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tachy taúi
brady-tachy syndrome brady-tachy sendromu