tacho-

tacho- teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı