tacheometer

tacheometer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tacheometer tacheometer